mezzotinto, gracchus

J├Ąger Gracchus - Ohne Steuer mein Kahn
(to Franz Kafka)

» view image

1984,
mezzotinto,
15 x 19.5 cm